Zmiany proszę przesyłać   - aktualizacja 25.09.2010

Strona w całości ani we fragmentach nie mogże być powielana, ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
                        Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by SP2DDX&SP3JBI&SP6GWN  ©